Oddajnik/Indikator DGTQBATCH1L

0,00 

Digitalni večnamenski oddajnik/indikator teže DGTQBATCH1L proizvajalca Dini Argeo. Konfiguracija, ki omogoča upravljanje dozirnega sistema pri polnjenju posameznega izdelka, uporabna za polnjenje zalogovnikov, silosov ali velikih vreč ali za vodenje operaterja pri ročnem doziranju.

Proizvajalec: DINI ARGEO
Serija: IND
Dobavni rok: 7-14 dni
 • Opis
 • Modeli

Opis

Digitalni večnamenski oddajnik/indikator teže DGTQBATCH1L proizvajalca Dini Argeo. Konfiguracija, ki omogoča upravljanje dozirnega sistema pri polnjenju posameznega izdelka, uporabna za polnjenje zalogovnikov, silosov ali velikih vreč ali za vodenje operaterja pri ročnem doziranju.

Podatkovne baze

 • podatkovna zbirka 40 formul s ciljem, pragom spremembe hitrosti, letom, toleranco +/- ter najmanjšo in največjo vrednostjo tare

Funkcije tipkovnice

 • ZAČETEK/PONOVNI ZAČETEK doziranje, cikel PAVZA/PONASTAVITEV in uvedba/izbira formule
 • hitro preklapljanje ciljnega odmerka z namensko tipko
 • hitra uvedba in izbira podatkov o odmerjanju, samo pri modelih s številsko tipkovnico

Vhodno-izhodne funkcije

 • serijski komunikacijski protokol za programiranje formul, izdelkov in upravljanje cikla
 • ZAČETEK/PONOVNI ZAČETEK doziranje, PAVZA/PONASTAVITEV cikla prek zunanjih vhodov
 • izbira formule prek 2 zunanjih vhodov (samo za modele s 4 vhodi)
 • dvojna hitrost doziranja (približna in natančna) prek vseh razpoložljivih kontaktov ali analognega izhoda (pri modelih “AN”)
 • kontakt “finega” doziranja je aktiven stalno ali občasno (tek)
 • samodejno upravljanje prenosa prek vseh namenskih kontaktov
 • navedba teže v okviru tolerance, izven tolerance, končnega odmerka ali alarma prek vseh namenskih kontaktov
 • analogni izhod (samo za modele “AN”), sorazmeren s težo ali hitrostjo doziranja

Funkcije doziranja

 • možnost izbire načina doziranja med samodejnim in vodenim ročnim doziranjem
 • preverjanje prisotnosti tare ob začetku doziranja; vrednosti tare so programabilne za vsako formulo
 • samodejno tiskanje podatkov o doziranju
 • shranjevanje in tiskanje porabe, izpise lahko hitro prikličete s tipkovnice
 • samodejni popravek letalske teže
 • ponovitve programabilnih ciklov doziranja; funkcija neskončnega cikla
 • preskus tolerance na odmerjeni teži z vodenim popravkom na zaslonu
 • preverjanje najdaljšega časa doziranja
 • prikaz alarmov na zaslonu

Delovanje vodenega ročnega doziranja

 • OPOMBA: za lažjo uporabo postopkov doziranja je priporočljivo uporabiti kontrolno škatlo s tremi lučkami (na voljo po oceni cene), pri kateri rumena lučka označuje nezadostno težo, zelena lučka označuje ciljno težo, rdeča lučka pa preveliko težo.
 • 1. Po prejemu ukaza za začetek doziranja se izvede naslednje:
  – preveri se prisotnost tare in stabilnost teže,
  – izvede se samodejna tara in prižge se rumena lučka (*), z drugimi besedami, izvede se zahtevek za material.
 • 2. Ko je teža ponovno znotraj spodnje tolerančne ravni, se prižgeta rumena in zelena lučka (*).
 • 3. Ko je teža enaka nastavljenemu cilju, se rumena lučka ugasne, zelena lučka pa ostane prižgana.
 • 4. Če je teža znotraj zgornje ravni tolerance, se prižgeta tako zelena kot rdeča lučka (*).
 • 5. Če je teža nad zgornjo ravnjo tolerance, ostane prižgana samo rdeča lučka.
 • 6. Ko je teža ponovno znotraj nastavljenih tolerančnih ravni, operater da zagonski impulz, da se nadaljuje s popolnim raztovarjanjem tehtnice.

Delovanje samodejnega doziranja

 • 1. Ko prejmete ukaz za začetek doziranja, se zgodi naslednje:
  – preveri se prisotnost tare in stabilnost teže
  – izvedba samodejne tare in omogočanje avtomatizacije prek namenskih izhodov: doziranje se začne z največjo hitrostjo.
 • 2. Ko je dosežen prag za spremembo hitrosti, se doziranje upočasni prek namenskega izhoda.
 • 3. Ko je dosežen TARGET in manjka konfigurirana teža leta, se izklopi izhod za počasno doziranje, nato pa počaka (konfiguriran čas) na padec materiala.
 • 4. Preskus tolerance na odmerjeni teži.
 • 5. Shranjevanje porabe formule in povečanje dozirane splošne vsote.
 • 6. Popolna zahteva za raztovarjanje z omogočanjem namenskega izhoda.
 • 7. Konec doziranja ali samodejni ponovni zagon za naslednji cikel.

*Tehtnice so ob dobavi kalibrirane po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 in opremljene s kalibracijskim certifikatom.

HITRA
DOSTAVA
NAJVEČ ZA VAŠ
DENAR
ODLIČNA
ODZIVNOST
ModelKošarica
DGTQBATCH1LDA