• Opis
 • Modeli

Opis

Preciz Dynamic Software – PDS – izjemno enostavna in intuitivna namizna aplikacija, ki poenostavi ter pohitri vhodno/izhodna tehtanja pri osnih tehtnicah oz. tehtalnih sistemih za osno tehtanje vozil.

Aplikacija prikazuje vse podatke iz tehtnice in ponuja enostaven in pregleden uporabniški vmesnik na katerega se uporabniki zlahka privadijo že po prvi uporabi. PDS ima tri različne podatkovne baze za shranjevanje podjetij, materialov in vozil. Za vsako podatkovno tabelo je vključena avtomatska statistična funkcija, ki prikazuje št. vhodnih tehtanj ter seštevek le-teh, št. izhodnih tehtanj ter seštevek ter razliko med seštevkom vhodnih in izhodnih tehtanj za vse tri vrste podatkovnih baz.

V osnovi so ponujene tri podatkovne baze.

Baza podjetij, ki omogoča vnos:

 • naziv podjetja,
 • naslov podjetja,
 • mesto podjetja,
 • tip: dobavitelj/stranka,
 • ter dodelitev vozil in materialov

Baza materialov, omogoča vnos:

 • naziva materiala,
 • šifre materiala,
 • opis materiala.

Baza vozil, omogoča vnos:

 • registrske številke vozila,
 • opis vozila,
 • voznika vozila,
 • tare vozila,
 • največja dovoljene mase vozila.

Pri vsakem podjetju, materialu in vozilu imamo vedno možnost vpogleda po št. vhodnih tehtanj, skupne mase vhodnih tehtanj, št. izhodnih tehtanj, skupna masa izhodnih tehtanj ter razlike med vhodnimi in izhodnimi tehtanji.

Na voljo je tudi pregled vseh zaključenih tehtanj po kriterijih (podjetje, material, vozilo) z možnostjo datumske omejitve.

Dostop do programske opreme je omejen z uporabniškimi imeni in gesli. Na ta način tudi spremljamo kdo je opravljal katera tehtanja.

Podprti načini povezave tehtnice so:

 • serijski vmesnik – RS232, RS485, USB, Bluetooth
 • TCP/IP protokol preko Ethernet vmesnika ali WI-FI povezave

Omogočeno je lastno definiranje protokola, po katerem se iz pridobljenega niza, ki ga pošlje tehnica, pridobijo podatki o tehtanju. To omogoča pridobivanje podatkov od tehnic, ne glede na proizvajalca oziroma model tehtnice kar pomeni, da ob menjavi tehtnice ne bo potrebno menjati tudi programa temveč samo spremenimo nastavitve protokola tehtnice ter delamo naprej z isto programsko opremo. S tem se izognemo izgubi tehtanj ali migraciji podatkov in ponovnemu uvajanju operaterjev za delo z novim programom. Enako velja tudi v primeru ko želite obstoječo programsko opremo zamenjati s programom PDS.

Licenca je vezana na vaš računalnik. V primeru zamenjave tehtnice z novo oz. drugo je potrebna zgolj zamenjava protokola!

Aplikacija omogoča dvosmerno komunikacijo s tehnico, tako, da od nje sprejema podatke in omogoča tudi pošiljanje ukazov tehnici. Na voljo imamo možnost definirati štiri ukaze, ki jih lahko pošiljamo. Za vsak ukaz se lahko določi tudi hitra tipka, preko katere pošljemo ukaz tehnici.

Program nudi možnost izbire CSV datoteke v katero se avtomatsko zaključena tehtanja.

Aplikacija podpira tiskanje izbranih tehtalnih listkov kot tudi avtomatko tiskanje tehtalnega lista ob zaključitvi tehtanja. Nastavimo lahko privzeti tiskalnik in obliko tehtalnega lista A4, A5 ali A4 – z dvema tehtalnima listoma na eni strani. Pri tem lahko obliko tehtalnega lista prilagodimo lastnim potrebam. Določimo lahko logotip in izgled glave ter noge tehtalnega lista.

Preciz Truck Software omogoča pošiljanje tehtalnih listov po e-pošti ob zaključitvi vsakega tehtanja. Omogočen je vnos SMTP nastavitev za pošiljanje e-pošte ter prejemnikov katerim se tehtalni listi pošiljajo.

Daljinsko tehtanje oz. tehtanje brez operaterja tehtnice – PRS433 – prihranek časa in denarja!

V kolikor opravljate veliko vhodno/izhodnih tehtanj je izredno pomembno, da se ta izvajajo hitro in čimbolj transparento. V podjetju PRECIZ smo v ta namen razvili poseben modul v programu PDS, ki zagotavlja hitra in enostavna tehtanja brez potrebe po operaterju tehtnice. Velika prednost daljinskega sistema tehtanja vozil je tudi ta, da tehtnica ne rabi biti v neposredni bližini vratarnice oz. je lahko poljubno pozicionirana v podjetju.

Tehtanja se opravljajo s pomočjo daljincev. Daljinci omogočajo tehtanja direktno iz vozila brez potrebe po izstopanju iz vozila. Tako lahko tehtanje opravi voznik kar sam brez prisotnosti operaterja tehtnice. Vozila so vodena s pomočjo semaforjev in/ali zapornic.

Tehtanje poteka zelo enostavno:

1. Vozilo pripelje do tehtnice, voznik pritisne tipko na daljincu in na dodatnem pokazalniku se izpiše koda daljinca. Na semaforju se prižge zelena luč (v primeru uporabe zapornic se le-ta odpre) in voznik lahko zapelje na tehtnico.

2. Ko se zazna vozilo in stabilna masa se prižge rdeča luč. Dokler gori rdeča luč na semaforju mora vozilo mirovati v tem času se v sekundnem intervalu beležijo meritve. Ko so zabeležene tri zaporedne identične meritve je tehtanje avtomatsko zabeleženo.

3. Prižge se zelena luč na semaforju (v primeru uporabe zapornic se odpre zapornica) in voznik lahko zapelje iz tehtnice.

Daljinski sistem PRS433 izjemno pohitri izvajanje tehtanj saj v povprečju traja le 45 sekund za izvedbo enega tehtanja kar pomeni, da lahko izvedemo tudi do 80 tehtanj na uro.

Daljinski sistem PRS433 omogoča delovanje 24/7 vse dni v letu.

V kolikor imate v podjetju standardne oz. redne voznike in vozila lahko, daljince daste voznikom in vnesete njihove podatke tako, lahko popolnoma samostojno opravljajo tehtanja. V kolikor imate goste pa lahko npr. vratar ob sprejemu vozila za določenega daljince vnese podatke in, da daljinca gostu in ko ta izvede vhodno/izhodno tehtanje ob izhodu pri vratarju dvigne tehtalni list in vrne daljinca.

Za daljinska tehtanja omogočamo tudi uporabo kamer za slikanje vozil ter senzorjev za detekcijo pozicije vozila s katerimi lahko zagotovimo oz. preverimo, da je vozilo v celoti na tehtnici.

Na voljo imamo daljince z različnim številom tipk. V primeru uporabe daljinca z več tipkami lahko vsaki posamezni tipki dodelimo material. Na ta način lahko voznik tudi izbere material, ki ga je pripeljal oz. odpeljal.

Programska oprema Preciz Truck Software omogoča tudi mrežno verzijo. To pomeni, da lahko z aplikacijo PDS View iz več lokacij oz. računalnikov preglejujete opravljena tehtanja, tiskate kopije tehtalnih listov, izvažate tehtanja v CSV ter upravljate podatkovne baze podjetij, materialov in vozil.

Brezplačna instantna TeamViewer podpor – ponujamo brezplačno podporo pri namestitvi in nastavitvi aplikacije za delovanje s tehtnico.

Programsko opremo samostojno razvijamo v podjetju PRECIZ, tako, da lahko implementirami tudi funkcije in module, ki jih v osnovi ne nudi. Prav tako nudimo integracijo v poslovne sisteme oz. ERP sisteme s čimer tudi avtomatiziramo fakturiranje, vodenje zalog in podobno.