Vizija in poslanstvo

Vizija

Vizija podjetja AHATServis, d.o.o. je postati vodilni ponudnik napredne tehtalne opreme v Sloveniji. Prizadevamo si, da našim poslovnim partnerjem na celotnem področju tehtanja tako od enostavnih do najkompleksnejših tehtalnih sistemov ponudimo tehnološko najbolj dovršene rešitve s katerimi omogočimo poenostavitev in avtomatizacijo tehtalnih procesov. V sledenju svoje vizije tako zastopamo samo tehnološko najbolj razvita podjetja na področju tehtalne tehnike, ki na kompleksne zahteve naročnikov gledajo kot na izziv ter svoje podjetje prvenstveno usmerjajo v razvoj novih tehnologij in produktov.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotavljati najkakovostnejše storitve v razvoju namenskih tehtalnih sistemov, prodaji in vzdrževanju sistemov za merjenje mase, kakor tudi pri svetovanju in usposabljanju odjemalcev za ustrezno rokovanje s proizvodi ter posodabljanju sistemov za merjenje mase. Ti sistemi obsegajo niz proizvodov vseh točnostnih razredov, od preprostih digitalnih tehtni do kompleksnih, razvejanih, informacijsko in komunikacijsko podprtih sistemov za merjenje mase. S tem želimo maksimalno zadostiti potrebam in željam odjemalcev po celostnem obvladovanju merilne tehnike in tehnologije za maso v slovenskem in ožjem čezmejnem prostoru.

Vizija in poslanstvo

Temeljne vrednote v podjetju

  • zagotavljanje najkakovostnejših proizvodov (storitev in blaga),
  • skrb vseh zaposlenih za stalno izpopolnjevanje in visoko strokovno usposobljenost,
  • ustvarjanje odlične organizacijske klime, ki zagotavlja dobro počutje, medsebojno zaupanje ter visoko motivacijo zaposlenih,
  • odlični poslovni odnosi z odjemalci in našimi dobavitelji,
  • večanje zaupanja odjemalcev,
  • usklajeno timsko delo,
  • iznajdljivost in zanesljivost sodelavcev,
  • inovativnost in razvoj,
  • poslovna korektnost in finančna disciplina,
  • skrb vseh zaposlenih za izvajanje ciljev politike kakovosti

Gradimo na dolgoročnem sodelovanju s kupci in z nenehnim izpopolnjevanjem vzdržujemo njihovo zaupanje.